Sre??an vam svetski dan umetnosti! [Pozdrav Milovanu!]

14april1981p1

 

Milovan DeStil Markovi?? je 14. aprila 1981. godine, kao ??ivi “Spomenik umetnosti”, osam sati stajao ispred Studentskog kulturnog centra (SKC) u Beogradu, proglasivši taj datum Svetskim danom umetnosti, kojim po??inje “novo vreme umetnosti – umetnost bez istorije”.

Jedan od glavnih aktera tadašnjeg novog talasa u socijalisti??koj Jugoslaviji, Markovi?? je pozvao sve umetnike u svetu da se uklju??e u proslavu Dana umetnosti i obele??e ga kao dan jedinstva velike svetske umetni??ke zajednice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s