BikeMyDay: Pravo na bicikl!

BikeMyDay organizira još jednu uzbudljivu gradsku avanturu. Pravo na bicikl je masovno okupljanje biciklista koji ??e se provozati najva??nijim gradskim prometnicama i biciklisti??kim stazama.
 

Temeljni, sveop??i cilj akcije je promovirati bicikl kao sredstvo svakodnevnog prijevoza u gradu, koje ne zaga??uje i ne nagr??uje ??ivotni okoliš ispušnim plinovima i bukom, ne zakr??uje prometnice, te pozitivno djeluje na psihofizi??ko zdravlje ??ovjeka. Okupljanje velikog broja biciklista u zajedni??koj vo??nji gradom tako??er ima i nekoliko konkretnih ciljeva:

  1. Potaknuti interes za biciklizmom kod gra??ana koji se iz bilo kojeg razloga ne slu??e biciklom kao prijevoznim sredstvom.
  2. Impresionirati lokalnu vlast kako bi je se navelo da obrati du??nu pozornost biciklisti??koj populaciji i njenim potrebama i zahtjevima. To se prvenstveno odnosi na pove??anje razine sigurnosti u prometu, plansku i smislenu izgradnju novih biciklisti??kih staza i ispravljanje nedostataka postoje??ih, poput neadekvatne horizontalne signalizacije i “spuštenih” rubnjaka kojima su staze ispresijecane. Širenje mre??e biciklisti??kih staza u gradu dovodi i do pove??anog broja bicikala, ali se ne razmišlja niti radi na popratnoj infrastrukturi, poput osiguranja sigurnog, unificiranog i prepoznatljivog parkirališnog prostora namijenjenog isklju??ivo biciklima, što bi zasigurno pridonijelo ja??anju branda grada Osijeka.
  3. Tako??er, zna??ajno ve??u pa??nju treba posvetiti goru??em problemu kra??e bicikala i dijelova bicikala. Treba inzistirati na ve??em alociranju policijskih resursa u otkrivanju po??initelja, ali i prevenciji kra??a.
    Dodatni proizvod/korist od doga??aja biti ??e ugodno dru??enje i me??usobno upoznavanje gradskih biciklista, koje ??e kulminirati na prostoru kod Zoološkog vrta, gdje ??e biti organizirana prikladna okrjepa za sudionike nakon odvo??ene gradske rute.

U Pravu na bicikl mo??ete sudjelovati sljede??im vozilima: uniciklima, monociklima, biciklima, tandemima, recumbentima, triciklima, bicikli??ima s pomo??nim kota??ima, ali ne s biciklima s pomo??nim motorom, bio on unutarnjesagorijevaju??i ili elektri??ni.

Pravo na bicikl jest:

  • Pravo na bezbri??nu, ugodnu i sigurnu vo??nju gradom.
  • Pravo na kompletnu biciklisti??ku infrastrukturu (staze, parkinzi, servisne stanice).
  • Pravo na uklanjanje stupi??a, rubnika, sme??a i parkiranih automobila s biciklisti??kih staza.
  • Pravo na bolje ozna??avanje i odr??avanje biciklisti??kih staza.
  • Pravo na Bicikl92 – policijski hotline za prijavu kra??a bicikala.

Podsje??amo roditelje da je za svu djecu do 16 godina starosti na biciklu obavezno korištenje zaštitne opreme (kacige), nošenje koje se preporu??uje i svim ostalim sudionicima u biciklisti??kom prometu!

Svakako nam se u subotu 21.05. pridru??ite u bicikliranju, jer ??e se vo??nja odr??ati bez obzira na vremenske prilike.

Datum i vrijeme doga??anja: subota 21.05.2011. u 10:00.

Plakat “Pravo na bicikl”

Plakat Pravo na bicikl

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s