Muzej Destrukcije – UA Zrenjanin

A_3A_5A_2A_1A_8A_4A_6A_13A_7A_10A_11A_12A_9A_14A_15A_16A_17A_18A_19A_21A_23A_24A_26A_20A_25A_27A_22A_28A_29A_30A_31A_32A_35A_33A_40A_37A_34A_38A_39A_36

Ove godine Muzej Destukcije posle du??e pauze otvori??e svoja vrata posetiocima u toku no??i muzeja. Pogledajte novu stalnu postavku, radove zrenjaninskih umetnika, uporedite koliko je napredovalo uništavanje muzeja od vaše prethodne posete, rizikujte da budete ozra??eni…
ljubazno osoblje Muzeja vas o??ekuje!

Logo1

UA – Umetni??ka asocijacija Zrenjanin osnovana je 2005. godine sa ciljem da:

  • umre??i pojedince i grupe koji su aktivni na polju kulture i umetnosti u Zrenjaninu
  • kroz zajedni??ke akcije i programe (izlo??be, koncerte, performanse) uka??e i poka??e, predstavi i nastavi, neguje i reaguje
  • kroz realizovanje zajedni??kih ideja, planova i programa doprinese razvoju savremene umetnosti u Zrenjaninu
  • zajedni??kim delovanjem doprinese animaciji i afirmaciji gra??anske kulture, umetnosti, stvaralaštva i komunikaciji

UA tim:
Rastko Stefanovi??
Gabrijela Parigros
Marko Tubi??
Iva Muli??
Marija Stanoj??i??
Jelena Vukmanovi??

Vila je slu??ila i zdravstvu – 1964. godine u ovoj zgradi bio je smešten Higijenski zavod,a 1967. u vilu se useljava i ATD (antituberkulozni dispanzer). Ovo je najdu??a namena kojoj je vila slu??ila. Po??etkom devedesetih godina vila dobija nove, mnogobrojne stanovnike. Od kada pripada gradu Zrenjaninu, smisao joj se ogleda u smeštaju za besku??nike, divljoj deponiji, javnom gradskom toaletu na otvorenom… Uprkos verovanjima Zrenjaninaca, u Pinovoj vili nema grobnica, zvuka klavira i violine niti obrisa duhova koji lebde iznad zgrade. U njoj se sakupljaju umetnici, koji pokušavaju da promene nesre??nu sudbinu ove gra??evine. Grupa kreativaca iz Zrenjanina od 2004. godine, pod imenom UA – Umetni??ka asocijacija, gotovo svakodnevno boravi u Pinovoj vili, koju su ironi??no preimenovali u “Muzej destrukcije”. Ova zgrada je za njih samo esencija, “stalni izlo??beni salon” velikog muzeja destrukcije kakvim nam se grad (ili cela naša zemlja) ponekad ??ini. Inspiracije su im – gluposti, zavist, nebriga, bahatost, pohlepa i zloba – koja nikad ne manjka i koja uveliko nadilazi naše mogu??nosti… Do danas, odr??ane su mnogobrojne izlo??be i performansi, a po re??ima Rastka Stefanovi??a, njegov tim UA ne odustaje u nameri da ovu gra??evinu pretvori u multimedijalni umetni??ki prostor. Grad i dalje ignoriše napore umetnika, potvr??uju??i da se, jedini na svetu, “Muzej destrukcije” prostire i izvan prostora Pinove vile.

(via smedia

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s