Ti??ma: ??ene bi mogle da spasu svet

Media_httpwwwblicrsda_cakur

??enski likovi u va??em delu i ??ivotu?

– Ja sam – ne??u da ka??em normalan, jer to nije u redu – heteroseksualac. Orijentisan sam ka ??enama. O??enjen sam. Imam ??enu s kojim ??ivim trideset godina. Volim je. Imamo sina. Pro??iveli smo zajedno ve??i deo ??ivotnog puta. I to je mo??da najlep??e iskustvo koje sam imao u ??ivotu. Po??eli smo da se zabavljamo dok smo svirali rokenrol, posle smo po??eli da se bavimo knji??evno????u… Jasna je knji??evnica, prevodilac s engleskog, ranije je bila poznata kao peva??ica… ??ivimo u harmoni??nom braku. Siroma??ni smo, dodu??e. Jasna je izgubila posao. Zavr??ila je knji??evnost i bila dugo godina lektor u novosadskom ???Dnevniku???. Sin studira istoriju. I da ne du??im. Ali, ni u ??ivotu ni u knji??evnosti – ni??ta bez ??ena. Ovo jeste svet mu??karaca, ali, najozbiljnije, bez ??ena nema ni??ta. ??ak mislim da su ??ene budu??nost. Mo??da one mogu da spasu, da transformi??u ovu suludu savremenost. Samo da se ne pretvore u mu??karce.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s