??ija je na??a odgovornost? epizoda #1 UMETNIK by Propeler


Video magazin “??ija je na??a odgovornost?” bavi se kriti??kim ispitivanjem odgovornosti za trenutno stanje kulturnog aparata u Srbiji kroz odnos izme??u institucija kulture i nezavisne umetni??ke scene.U??estvuju:Darka Radosavljevi?? (remont.net), Milica Peki?? (kioskngo.org), Vladan Jeremi?? (birobeograd.info), Branka ??ur??i?? (kuda.org), Vida Kne??evi?? i Marko Mileti?? (kontekstprostor.wordpress.com), Stevan Vukovi?? (teoreti??ar umetnosti i kustos), Mladen Miljanovi?? (umetnik), Vesna Milosavljevi?? (seecult.org), Mia David (kcb.org) i Katarina ??ivanovi?? (mij.rs).kamera: ??eljka Veljkovi??, Marija Jovkovi??monta??a i grafika: Marko Pavlovi??muzika: Bojan Paliku??akoncept i realizacija: Tijana Jovanovi??, Marko ??or??evi??, Jovana Papovi??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s