??enski dinar u Srbiji

Dinar

Zna??ka “??enski dinar” koja je izlivena 2009. godine po inicijativi kancelarije UN WOMAN u Srbiji (tadašnjeg UNIFEM-a). Ova zna??ka ilustruje razliku u platama ??ena i muškaraca u Srbiji.

“??enskom dinaru” nedostaje oko petine kovanice, što je bilo u skladu sa nalazom iz studije “Polo??aj ??ena na tr??ištu rada u Srbiji” (2007), autorke Marije Babovi??. ??ene, po dostupnim podacima u tom trenutku, zara??uju 17% manje od muškaraca (kada se gledaju plate na mese??nom nivou).

Novije studije (iz 2011. godine) ukazuju na slo??enost problema jaza u platama izmedju muškaraca i ??ena, koji za ??ene sa osnovnim obrazovanjem mo??e iznositi i do 25%, dok je za obrazovanije ??ene manji; ali u proseku, ??ene svih zanimanja i u gotovo svim sektorima zara??uju manje od muškaraca. Taj prosek varira, u zavisnosti od toga koji se podaci gledaju, od 6% do 10%.

Ove podatke, me??utim, treba tuma??iti uz veoma va??an podatak da su zaposlene ??ene u Srbiji mnogo “ekskluzivnija” grupa od zaposlenih muškaraca (i manje brojna), tj. da me??u njima proporcionalno ima mnogo više ??ena sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem, te da time one “popravljaju” prosek kada merimo razlike izme??u visine prose??ne ??enske i prose??ne muške plate.

 

via Dragan Bo??ani?? & Nevena Ivanovi??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s