Kad porastem bi??u Nole

Kako funkcionišu mediji u Srbiji danas? Kao web-??uta štampa. Jedina razlika izme??u rekla-kazala novinarstva i ovog današnjeg web novinarstva je što novinari imaju Facebook i Twitter naloge pa neproverene i nekonkretizovane vesti dolaze u realnom vremenu. O anga??ovanom novinarstvu ni re??i ni slova ni interpunkcijskog znaka! Mišljenje “novinara” ne postoji. U današnjem slu??aju sa “KLADIM SE NA NOLETA” svi novinski ??lanci su u roku od 2 sata generisani u raznim glasilima, iz ovog svima vidljivog posta poslatog Radiju 021 od strane majke koja je ZAPRAVO i pogledala šta joj dete ??ita u školi. Uklju??ila sam se negde oko podneva i pogledala na nekoliko mesta na portalima novinskih ku??a šta su napisali. Zanimljivo je koliko paušalno su komentarisali taj slu??aj. U jednom momentu sam Novom Magazinu koji je tako??e celu viralnu vest preuzeo sa Facebooka i Twittera napisala slede??e: @Novimagazin Ispravite to da se knjiga DELI! Knjiga se PRODAJE DECI u NS i za sada je u JEDNOJ školi potvr??ena distribucija. Košta 430 din. https://twitter.com/cyberwanderlust/status/207433045899362304 Potom su oni to ispravili. Kako je dan tekao, sve više ljudi je zgra??avaju??i ili zajebavaju??i se na tekst problemati??ne pesme, delilo istu sliku na FB i TW. Oko 280 puta je ta ista slika išla sa profila zabrinute majke u mejnstrim društvenih mre??a. Novinari su nastavili da kopaju po mre??i i pronalaze nove informacije. Niko od njih pak nije objavio o kojoj se školi radi, ko je odgovorni direktor i sli??no. Umesto toga, prvo su kontaktirali pesnika “koji svoje pesme ne objašnjava” pa Novakovu advokatsku falangu koja se bori za “odbranu Novakovog imena i zaštitu dece” – pa i samog ministra kulture, a i ostale glavešine na putu do njegovog preosveštenstva Mita o Nadmo??nom Srbinu. Ima li novinara koji je u stanju da napiše kriti??ki tekst ili je vaše izveštavanje sa weba na??in na koji vi nama poma??ete da saznamo šta ima novo na Fejsu? Ko koga ovde zajebava? E moja realnosti Srbije, ROBOTI TE KREIRAJU!

Released by: Alfanum govorne tehnologije Release/catalogue number: 1 Release date: May 29, 2012 “Kad porastem bi??u Nole” by Cyber Wandrlust is licensed under a Creative Commons License

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s