Danas sam spasla jednu kuju, ime joj je ??ila

Media_httpi1sndcdncom_jafcd

“Ju??e popodne dok smo se Boki i ja ??etali u Paviljonima, sreli smo malecnu kuju sa ogrlicom oko vrata. Nakon igre na livadi malecna kuja je otr??ala za drugom kujom i njenim vlasnikom dok su se vra??ali ku??i. Kad smo mi krenuli ku??i, videli smo je kako stoji i gleda u ulaz, u koju je u??la ta kuja koju je pratila. Shvatila sam da je ona izgubljena, i da tra??i da je neko uzme. Po??to sam imala dva povoca za Bokija stavila sam joj jedan kra??i i povela je sa Bokijem, do veterinarske ambulante u blizini, da proverim ??iji je to pas, tj. da li je ??ipovana. Kuja nije znala za povodac, o??igledno, bacala se na le??a svo vreme, pa sam preptostavila da je ona dvori??ni pas. Ali otkud onda tu u Paviljonima? Boki s druge strane nije prestajao da je zaska??e, seksualni manijak, pa sam ga vezala pored nekih kom??inica na klupi i podigla je u naru??je i odnela je do veterinara. Tamo smo i????itali ??iline podatke (imala je ??ip) i pozvala sam ??enu koja je upisana kao vlasnica. ??ena ??ivi ba?? daleko u Zemunu, u delu gde su ku??e i dvori??ta. Sve je imalo smisla, osim toga da je ona sama pre??la 15 km do Paviljona. Izgleda da ju je neko izbacio u ovaj kraj. ??ena koja se javila prvo nije imala pojma da joj je pas nestao, a onda je i bila zabrinuta da je neko maltretira, jer ona usvaja pse sa ulice… klasi??na paranoja kod ljudi koji se bave psima i usvajaju u Beogradu. Tako, dobrih 1.5 sat je ??ila bila u dvori??tu izme??u zgrada vezana ali okru??ena drugim psima i vlasnicima – upoznala je svakog psa u na??em kraju! Kod nas je dosta kom??ija usvojilo pse sa ulice. I uglavnom su sve ??ene koje ??ive same ili su samohrane majke. Nisam bila sigurna ??ta da radim. Ako bih pozvala ZOO higijenu, jer se gazdarica “pravi luda”, oni bi je odveli u “sabirni centar” – grozni azil za pse. A i gazdarica bi morala da plati njeno oslobo??enje, ako bi se uop??te pojavila na njihov poziv. Sa??ekala sam jo?? malo, odvela je ku??i, i nahranila. Posle sat i po nazvala me je vlasnica ponovo. Shvatila je da joj je ??ila ipak pobegla. Poslala je sina tinejd??era po ??ilu. ??ila nije htela da se kre??e na povocu i da ide sa mnom, pa sam morala da je nosim, svo vreme. Stojali smo na uglu sa bulevarom i ??ekali, a i ona je gledala ko sve nailazi, uko??ena, ??ekala je, kao da je znala da je kraj mu??enja blizu. Zaista se radovala kad je videla nekog poznatog, svog vlasnika koji ju je pokupio. Odveo ju je ku??i. Nadam se da ??ila vi??e ne??e be??ati.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s