Po??etak rodne ravnopravnosti u biciklisti??kom sportu?

Mariane

Marianne Vos

Aigle, Švajcarska (VN) – Upravni odbor UCI (Internacionalna biciklisti??ka unija) je odobrio predlog da ravnopravno dodeljuje nagradni novac za muškarce i ??ene na svim svetskim prvenstvima UCI, po??evši sa svetskom ciklokros prvenstvima 2-3. februara  u Luisvilu, u Kentakiju.
Odluka stupa na snagu u januaru i odnosi se na sve biciklisti??ke discipline glede su??enja vremena drumskog vremena, ??iji nagradni fond se finansira iz doprinosa i rezervi UCI Svetskog Kupa i sredstvima solidarnosti.
UCI Predsednik Pat McKuaid je pozdravio odluku, rekavši da ne treba praviti razliku izme??u dostignu??a muškaraca i ??ena.
“Odobrenje upravnog odbora je jednostavan ali veoma va??an korak napred u našem nastojanju da garantujemo zdravu i fer budu??nost našeg sporta”, rekao je McKuaid.

via Velonews 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s