PITANJE MUŠKIH PRIVILEGIJA

Lista muških privilegija – pronađi sebe

Lista koja je pred nama je dosta terminološki zastarela. Danas više ne govorimo o polu, većo rodnim ulogama. Muškost i ženskost više nisu jedina dva kostrukta kroz koje se osobe interpretiraju. Ipak, smatrale smo da danas u Srbiji, ovaj tekst ima puno smisla, obzirom da većina …ima privilegiju da može da ne zna da ima privilegije…naročito na “alternativnoj” (čitaj anarhističkoj) aktivističkoj sceni…
 1. Verovatnoća da dobijem posao, naročito kada mi je konkurencija ženskog pola, verovatno ide u moju korist. Što je posao prestižniji, veća je verovatnoća da ga ja dobijem.
 2. Mogu biti siguran da moje kolege/koleginice neće misliti da sam dobio posao zbog svog pola, iako to može biti istina.
 3. Ako nikad ne dobijem unapređenje na poslu, to nije zbog mog pola.
 4. Ako doživim neuspeh na poslu ili u karijeri, mogu biti siguran da to neće biti posmatrano kroz generalizaciju sposobnosti svih osoba mog pola.
 5. Verovatnoća da doživim seksualno uznemiravanje na poslu je toliko mala da se može zanemariti.
 6. Ako obavim isti posao kao žena, veća je verovatnoća da će ljudi misliti da sam ja bolje obavio posao.
 7. Ako sam tinejdžer ili odrasla osoba, i ako nisam u zatvoru, verovatnoća da budem silovan je toliko mala da se može zanemariti.
 8. Nisam naučen da se plašim da noću šetam sam po javnim mestima.
 9. Ako odlučim da nemam decu, moja muškost neće biti dovođena u pitanje.
 10. Ako imam decu i ne staram se o njima, moja muškost neće biti dovođena u pitanje.
 11. Ako imam decu i staram se o njima, okolina će me pohvaliti da sam izvanredan roditelj, čak i ako sam jako površan.
 12. Ako imam decu i bavim se svojom karijerom, niko neće misliti da sam sebičan jer ne ostajem kod kuće.
 13. Ako gradim karijeru u politici, mediji neće proučavati moj odnos sa decom ni osobu koju zapošljavam da se brine o njima.
 14. Velika je verovatnoća da će moji izabrani predstavnici biti osobe mog pola. Što je prestižnija i moćnija pozicija na koju sam izabran, ova tvrdnja je tačnija.
 15. Skoro da mogu biti siguran da ću se, ako zatražim da razgovaram sa „nadređenom osobom“ (u prodavnici, restoranu, hotelu…), naći licem u lice sa osobom mog pola. Što je viša pozicija na kojoj se ta osoba nalazi, mogu biti sigurniji.
 16. Velika je verovatnoća da sam kao dete bio ohrabrivan da budem aktivan i društven    više od mojih sestara.
 17. Dok sam bio dete, imao sam gotovo beskrajan izbor dečijih medija u kojima su bili zastupljeni pozitivni, aktivni, stereotipizirani heroji mog pola. Nikad nisam morao da ih tražim; po pravilu heroji su bili muškog pola.
 18. Dok sam bio dete, velika je verovatnoća da sam u školi, pri dizanju ruke za javljanje, od profesora/profesorki dobijao više pažnje.
 19. Ako moj dan, nedelja ili godina idu loše, nema potrebe da se zapitam da li su svaki negativni događaj ili situacija imali seksistički prizvuk.
 20. Mogu da uključim televizor ili da čitam naslovnu stranu novina i da vidim da su osobe mog pola većinski zastupljene svaki dan, bez izuzetka.
 21. Ako sam nemaran oko svoje finansijske situacije, to neće biti okarakterisano kao generalna osobina mog pola.
 22. Ako sam nemaran dok vozim, to neće biti okarakterisano kao generalna osobina mog pola.
 23. Mogu da govorim na javnom mestu velikoj grupi ljudi, a da moj pol nije „na tapetu“.
 24. Ako imam seks sa velikim brojem ljudi, društvo me neće prezirati ili ismevati.
 25. Na raspolaganju mi je veliki izbor garderobe koja ima neutralnu vrednost; za mene je moguće da izaberem odeću koja svetu ne šalje neku posebnu poruku.
 26. Moja garderoba i odeća za udešavanje je relativno jevtina i ne traži puno vremena.
 27. Ako nisam konvencionalno atraktivan, moji nedostaci su relativno mali i lako se ignorišu.
 28. Mogu da budem glasan bez straha da će me nazvati „rospijom“. Mogu da budem agresivan bez straha da će me nazvati kučkom.
 29. Mogu da zatražim zakonsku zaštitu od nasilja koje se najčešće vrši nad muškarcima, a da se to ne posmatra kao sebičan specijalni interes. Ta vrsta nasilja se obično naziva „kriminalom“ i predstavlja opšti društveni problem. (Nasilje koje se najčešće vrši nad ženama se najčešće naziva „porodičnim nasiljem“ ili „silovanjem od strane poznate osobe“ i posmatra se i tretira kao specijalni slučaj, a ne kao opšti društveni problem)
 30. Mogu biti siguran da svakodnevni govor uvek uključuje moj pol. Taj…poštar, političar, radnik..
 31. Moja sposobnost donošenja odluka i moji opšti kapaciteti nikad neće biti dovođeni u pitanje zbog određenog perioda u mesecu.
 32. Od mene se nikad neće očekivati da promenim prezime kada se oženim, niti će me iko upitati zašto nisam promenio prezime.
 33. Na odluku da me neko zaposli nikada neće uticati pretpostavke o tome da li ću u narednom periodu odlučiti da zasnujem porodicu.
 34. Lideri svih velikih religija u svetu su najčešće mog pola. Čak je i Bog u većini velikih religija predstavljen kao muško.
 35. Većina velikih religija se zalaže da ja budem glava porodice, a da mi moja supruga i deca budu podređeni/e.
 36. Ako imam suprugu ili devojku, velika je verovatnoća da ćemo kućne poslove podeliti tako da ona radi većinu poslova, naročito onih koji se najviše ponavljaju i ne nagrađuju.
 37. Ako imam decu sa suprugom ili devojkom, velika je verovatnoća da će se ona najviše baviti njima, i naročito obavljati najprljavije poslove u vezi njih, one koji se najviše ponavljaju i ne nagrađuju.
 38. Ako imam decu sa suprugom ili devojkom i ispostavi se da jedno od nas mora da žrtvuje karijeru radi odgajanja dece, velika je verovatnoća da ćemo oboje pretpostaviti da to treba da bude njena karijera.
 39. Časopisi, bilbordi, televizija, filmovi, pornografija i gotovo svi mediji su puni slika žena u izazovnim pozama, sa ciljem da me seksualno privuku. Takve slike muškaraca postoje, ali su mnogo ređe.
 40. Od mene se ne očekuje da ceo život provedem sa 10-20 kilograma manje od moje težine.
 41. Ako sam heteroseksualan, verovatnoća da će me supruga ili devojka pretući je toliko mala da se može zanemariti.
 42. Imam privilegiju da mogu da ne znam da imam muške privilegije.

Priredile i prevele: Majda Puača i Ksenija Forca

via QueerBeograd Tekst preveden sa: Colours.mahost.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s