Posts Tagged: prevod

O SEKSUALIZIRANOJ UVREDI (NIJE ZA OSETLJIVE*)

Napisala Lisa Wade, dr.sc., 29.januar 2013, 08:00 Na svom blogu, The Ethical Adman, Tom Megginson traži od nas da razmotrimo kako felacio simboliše moć. Njegov post je potaknut ovom reklamom za Android trgovinu (pokraj vrata Apple trgovine) u Kini: Kapirate? Apple radi

Rate this:

O SEKSUALIZIRANOJ UVREDI (NIJE ZA OSETLJIVE*)

Napisala Lisa Wade, dr.sc., 29.januar 2013, 08:00 Na svom blogu, The Ethical Adman, Tom Megginson traži od nas da razmotrimo kako felacio simboliše moć. Njegov post je potaknut ovom reklamom za Android trgovinu (pokraj vrata Apple trgovine) u Kini: Kapirate? Apple radi

Rate this:

RECEPT! Kako na??tancati trendi ??lanak o odnosima me??u polovima

Ovaj ??lanak je napisala feministkinja Maya, autorka sa ameri??kog portala “Feministing” a ja sam ga prevela na srpski jezik radi lak??eg razumevanja, za na??e novinare i novinarke. Recept tako??e va??i i za ??tancanje tekstova na srpskom jeziku n…

Rate this:

RECEPT! Kako na??tancati trendi ??lanak o odnosima me??u polovima

Ovaj ??lanak je napisala feministkinja Maya, autorka sa ameri??kog portala “Feministing” a ja sam ga prevela na srpski jezik radi lak??eg razumevanja, za na??e novinare i novinarke. Recept tako??e va??i i za ??tancanje tekstova na srpskom jeziku n…

Rate this: