Deca, te slatke životinjice!

Prava deteta se danas smatraju neodvojivim od zakonskog sistema mnogih država u svetu, no, istorija pokazuje da su ova prava … More

Rate this: